Master in Musicology (Thesis)


“MÅLA MED MUSIK, KOMPONERA MED FÄRG”

 

En retrospektiv studie av den kreativa processen, bland bild, musik och synestesi

My thesis in musicology is available for download (only in Swedish).

You can download the text and interactive content here

UPDATE: You can now see the final video studies below this Summary.

SUMMARY

English tittle: ”Paintig with music, composing with color”. Thesis in Musicology by Samuel Axelsson.

The relationship between color and music, and their relation to the human being and our surrounding universe has been subject of studies, theories and experiments since the old ages. From the ancient China and Persia to the present times, philosophers, scientists and artists have tried to explain these connections between color and music and also tried to find answers to this ancient enigma.

The invention of the color organ c. 1730, an instrument that was intended to display color in addition to the musical auditive experience, was the first attempt to materialize the practical correlation between notes and color. This correlation has its foundation in the ideas of Isaac Newton, who through his book Optics published only a few years earlier, conformed the beginning of a new art culture: “Visual music”, in which image and sound are the fundamental elements in the creative process. The “visual music” concept is not only grounded in the ideas of music and sound, but also in the extraordinary creative capability of certain individuals. In short, those blessed with the gift of synaesthesia, a condition that provides a very small percentage of our population with very unique abilities like seeing color when hearing sound. Synaesthesia, a term that has been surrounded by scepticism and disbelief until the middle of the 19th century, will be the ingredient that would open for a complete new world of creative experiences, and became one of the main subjects of investigation and creation for many modern artists like Kandinsky and Klee, poets like Baudelaire, and composers like Skrjabin, Schoenberg or Wagner.

In this essay, I’ll create three different studies in which image and sound will be combined to conform unique works. And based on my own synesthetic experience, I will approach my own creative process with the intention of analyzing it and explain how this correlation of image and sound works from my own and subjective artistic perspective.

 

Thanks for reading!

The Studies

I studie nr. 1 har jag fotograferat en färdigkomponerad bild. Det man ser i bilden är löv som sitter fast på en griffeltavla. Löven är blöta och det är vattnet det som gör att de fastnat. Linjerna och cirkeln är ritade med en vit krita. Bilden och musiken har skapats samtidigt. I rummet fanns både bild och musikutrustning tillgängligt. Jag placerade löven på olika sätt och spelade piano under tiden (och spelade in emellanåt). När jag var färdig med bilden fotograferade jag kompositionen och skannade in negativet. Utifrån den färdiga bilden i datorn gjorde jag färdigt musiken med delar som jag hade spelat in under tiden jag gjorde bilden. Hela processen tog runt 10-12 timmar. 


I Studie nr.2 har jag valt några av min sons målningar som utgångspunkt. De utvalda målningarna utgör ett kollage och precis som i Studie nr. 1 gick bild och musik genom en process av förändring för att inbördes anpassas. Som jag kommer att visa här är arbetsgången och processen mycket annorlunda jämfört med i Studie nr. 1. 


Idén bakom Studie nr. 3 är att praktiskt utveckla fenomenet synestesi som jag upplever det. Både bild och musik utformar här dialogen mellan mina synestetiska upplevelser och den kreativa processen.Som jag skrev i inledningen så kopplar jag vissa toner eller ackord till vissa konkreta färger och vissa former till klanger. Jag ”ser” D-dur som röd, F-dur som grön, Am/A-dur är vit och Bb är gul/orange. Jag kopplar runda former till låga eller mörka ljud och ljusa toner till spetsiga former

Bildens komposition är centrerad runt fyra färger: rött, grönt, orange/gult och vitt. De fyra färgerna representeras musikaliskt genom fyra ackord, Dmaj7, F/D, Bb/D och Am/D. Tonen d fungerar som bordunton, en femte komponent som ska balansera den visuella harmonin.